Gjeldende fra 29.05.2014

Prisliste for forbrukere, inkl. merverdiavgift

Prisene er veiledende.  Allminnelige prinsipper for advokaters salærberegning gjelder. Dette betyr at også andre momenter enn medgått tid kan legges vekt på.

I visse typer saker kan man få fri rettshjelp, som betyr at staten dekker advokatutgiftene. Dette er først og fremst for personer med lav inntekt og formue, voldsoffer og personer innblandet i straffesaker. Det kan tilkomme en viss egenandel. Vi gir informasjon om dette i starten av saken.

Enkelte forsikringer dekker også utgifter til advokathjelp. Blant annet innboforsikringer, husforsikringer, tabbeforsikringer etc. Vi vil også her være behjelpelig med informasjon til våre klienter, og være behjelpelig med at man får det man har krav på for å dekke advokatutgiftene.

Timepris fra kr 1250 til kr 2 500 (inkl mva) avhengig av oppdragets art.

Gratis konsultasjon 30 min. Din rett til fri rettshjelp fra staten eller gjennom forsikring undersøkes i forbindelse med konsultasjonen.

 

Oppdragsbekreftelse

Ved inngåelse av oppdrag utstedes en oppdragsbekreftelse via et standardskjema. Først når du har fått oppdragsbekreftelse er avtale om oppdrag inngått.

 

For øvrig viser vi til advokatforskriften og forskrift om prisopplysninger for tjenester

 

 

Fastpriser

Vi tilbyr fastpriser på enkelte oppdrag, dette gjelder transaksjon av eiendom, ulike typer avtaler, ektepakt og samboerkontrakt testament og dødsbo

Kontakt oss for en uforpliktende prat om dette.